Xin lỗi chúng mày chứ đến giờ phút này chúng mày cũng như tao thôi. Vẫn tay trắng, vẫn sống dựa, vẫn ngửi hơi người khác mà sống. Kể cả mày học được điểm cao cũng đéo phải điểm thật. 
Làm mấy hôm rồi về ảo tưởng á? Với người khác thì đc chứ với tao thì chúng mày nhầm. Khi mà vốn của chúng mày vẫn phải do bố mẹ cung cấp thì đừng lên giọng với tao. Suy nghĩ rồi hãy nói chuyện. Cái đéo gì cũng mở mồm ra bố mẹ tao đã thế này đã thế kia cho tao mà ko ngại? Đàn ông hoi vcl.

Xin lỗi chúng mày chứ đến giờ phút này chúng mày cũng như tao thôi. Vẫn tay trắng, vẫn sống dựa, vẫn ngửi hơi người khác mà sống. Kể cả mày học được điểm cao cũng đéo phải điểm thật.
Làm mấy hôm rồi về ảo tưởng á? Với người khác thì đc chứ với tao thì chúng mày nhầm. Khi mà vốn của chúng mày vẫn phải do bố mẹ cung cấp thì đừng lên giọng với tao. Suy nghĩ rồi hãy nói chuyện. Cái đéo gì cũng mở mồm ra bố mẹ tao đã thế này đã thế kia cho tao mà ko ngại? Đàn ông hoi vcl.