Bắt đầu những thay đổi của cuộc sống khiến con người ta ngày càng suy nghĩ nhiều hơn. Muốn vô tư như những người khác mà khó quá. Có những câu nói như mỉa mai nhưng thật sự đó là những câu nói giúp mình nhận ra nhiều điều. Thật sự tôn trọng những người mỉa mai chỉ để người khác tốt lên.

Bắt đầu những thay đổi của cuộc sống khiến con người ta ngày càng suy nghĩ nhiều hơn. Muốn vô tư như những người khác mà khó quá. Có những câu nói như mỉa mai nhưng thật sự đó là những câu nói giúp mình nhận ra nhiều điều. Thật sự tôn trọng những người mỉa mai chỉ để người khác tốt lên.